۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

والی بامیان از بمبسازان طالبان استقبال کرد ه وبشکه های بمب آنان را نیز تحویل گرفت

سه بمب ساز بشکه ای همراه با بوشکه های بمب واسلحه های دست داشته شان به پروسه صلح پیوستند ونیزمهمات ثقیله وخفیفه  از مرکز بامیان کشف گردید.
ملا یعقوب که همراه با دوتن دیگر از همکاران خود به دولت پیوسته به پژواک گفت  مهارت ساختن بمب های بشکه را توسط امارت اسلامی آموخته است وحالا هم میتواندبمب بشکه ای بسازند

وی افزود (مواد که در ساختن این بمب ها کار میگرفتند شامل مواد انفجاریه نمک وگچ بوده است )وی نگفت که در چه عوامل تخریبی دست داشته اما گفت مدت سه سال با طالبان  فعالیت داشته  وفعلا به پروسه صلح پیوسته اند

ملا قاری امان که فرماندهی این گروپ بمب ساز را به عهده دارد به پژواک گفت فرماندهی ما از طرف مسئول ولایتی طالبان در بغلان صورت میگرفت وما حالا از آنان فاصله گرفتیم

وی افزود خراب کردن مکاتب پل پلچک واز بین بردن مردم واطفال کار درست نبوده از این جهت تصمیم گرفتیم تا اسلحه های دست داشته خود که شامل یک میل کلاشینکوف یکمیل سرتکه و3 مین بشکه ای میشود به دولت تسلیم نمایم .

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان از این گروپ مین سازان به گرمی استقبال نموده وآنان را به پروسه صلح خوشامد گفت

وی به خبر نگاران گفت آرزو مندم تمامی آنانکه در ولسوالی تاله برفک در گروههای مخالف دولت  قرار دارند یک روزی به پروسه صلح بپیوندد.

ولسوالی تاله وبرفک مربوط به ولایت بغلان میباشد واز این جهت که با بامیان هم مرز می باشد مسئولین بخش استخباراتی قوماندانی امنیه موفق شده اند تا گروب مین ساز را از آن ولسوالی متقاعد سازد که دست از تخریب کاری بردارند .
لمری ثارن احمد علیارزاده مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت بامیان به خبر نگاران گفت به اثر تلاش بخش توریزم قوماندانی امنیه بامیان این گروپ سه نفری به پروسه صلح پیوسته اند

همچنین وی افزود امروز 21 فیر مرمی مزایل 20 فیر سرگلوله مزایل 3 فیر مرمی آرپیچی 7 ومقدار مهمات کلاشنکوف وپیکا از منطقه سری قل مرکز بامیان نیز  کشف وبدست آمد ه است
وی افزود این مهمات کهنه میباشد که از زمان جهاد باقی مانده ودر این ارتباط کسی دستگیر نشده است

هیچ نظری موجود نیست: